Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen.

 1. Skerp cv ontwerp maakt onderdeel uit van Skerp ontwerp.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Skerp cv ontwerp. Skerp cv ontwerp behoudt zich het recht om deze voorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, op elk gewenst moment te kunnen wijzigen. Het plaatsen van een bestelling via de website van Skerp cv ontwerp houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.
 3. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
 4. De prijs van de aangeboden (digitale) producten kan, zonder aankondiging, gewijzigd worden.
 5. Betaling van de (digitale) producten op skerpcvontwerp.nl dient voorafgaande ontvangst van de producten te geschieden via de aangeboden betaalmethodes. Na de succesvolle betaling ontvangt u automatisch via email een link naar het gekochte product waarvandaan deze binnen 30 dagen gedownload kan worden.
 6. Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een (digitaal) product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Skerp cv ontwerp. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Skerp cv ontwerp beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

 

Artikel 2. Eigendomsrecht

 1. Het is uitdrukkelijk verboden de producten die eigendom zijn en blijven van Skerp cv ontwerp, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of (commercieel) te exploiteren. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de Skerp cv ontwerp.
 2. Bovenstaand punt (artikel 2.1) is echter niet van toepassing op de meegeleverde lettertypes. Skerp cv ontwerp is geen eigenaar van de lettertypes die binnen de producten meegeleverd worden, maar heeft licentietoestemming deze te verspreiden.
 3. Skerp cv ontwerp behoudt het recht om designs, zonder aankondiging, te wijzigen of te verwijderen.
 4. De opmaak en het ontwerp van de (digitale) producten (betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen, etc.) op de website van skerpcvontwerp.nl, gelden slechts als voorbeeld, zijn indicatief en eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van een aankoop.
 5. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Skerp cv ontwerp.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Skerp cv ontwerp is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de aangeboden (digitale) producten.
 2. De lettertypes die binnen de (digitale) producten aangeboden worden zijn geen eigendom van Skerp cv ontwerp. Skerp cv ontwerp is daarom niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of beperkingen binnen deze lettertypes.
 3. Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan Skerp cv ontwerp. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC of laptop en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en (digitale) producten kunnen worden ontvangen.
 4. De aangeboden (digitale) producten zijn opgemaakt in Microsoft Powerpoint en zijn daarom ook bestemd om in Microsoft Powerpoint geopend te worden. De opmaak van het product kan afwijken wanneer deze met andere software dan Microsoft Powerpoint geopend wordt, hier is Skerp cv ontwerp niet aansprakelijk voor. De koper is zelf verantwoordelijk voor de beschikking over Microsoft Powerpoint. Het niet beschikken over Microsoft Powerpoint is geen reden voor annulering of het retourneren van een product. Dit is vooraf namelijk duidelijk via de website skerpcvontwerp.nl en in deze voorwaarden gecommuniceerd. Voor het beste resultaat maakt u gebruik van Microsoft Powerpoint 2011.
 5. Skerp cv ontwerp garandeert dat de aangebode (digitale) producten vrij zullen zijn van fouten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik, gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum waarop u een product aankoopt. Eventuele fouten binnen het ontwerp zullen binnen deze periode van 3 werkdagen gecorrigeerd worden en het verbeterde product zal opnieuw aan u gelevert worden. Retourneren of annuleren is niet mogelijk.
 6. Behalve zoals hierboven omschreven, worden alle documenten geleverd zonder enige garantie.
 7. De aangeboden (digitale) producten kunt u voor persoonlijk gebruik invullen en aanpassen. U bent zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat, niet Skerp cv ontwerp. De opmaak van het eindresultaat kan daarom afwijken van hoe deze als voorbeeld getoont wordt op de website skerpcvontwerp.nl.
 8. In geen enkel geval geeft Skerp cv ontwerp garantie op een baan nadat u een aankoop heeft gedaan.
 9. Kleuren en afmetingen kunnen afwijken van ontwerpen getoond op uw beeldscherm, wanneer u deze (thuis) uitprint. Skerp cv ontwerp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de printkwaliteit van printers. Voor advies over printen kunt u het beste contact opnemen met een professionele copyshop.

 

Artikel 4. Gebruik van de website

 1. Skerp cv ontwerp kan niet garanderen dat de internetsite ten alle tijden ononderbroken of vrij van storingen of foutloos beschikbaar kan worden gesteld.

 

Artikel 5. Overmacht

 1. Skerp cv ontwerp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht, voor zover deze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van Skerp cv ontwerp behoort te komen. Storingen van het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in email verkeer en storingen of wijzigingen door derden geleverde technologie, gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Skerp cv ontwerp behoud zich in het geval van overmacht, het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Skerp cv ontwerp gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 6 Bestelling annuleren

 1. Op (digitale) producten van Skerp cv ontwerp geldt geen recht van retour. Na betaling gaat u ermee akkoord dat de aankoop definitief is en annuleren of retourneren niet meer mogelijk is.

 

Artikel 7. Overdraagbaarheid

 1. Het is niet toegestaan om de rechten aan derden over te dragen, die aan u in deze overeenkomst zijn toegewezen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skerp cv ontwerp.